O NAS

Trzeba zaspokoić potrzebę, którą ludzie mają. Albo rozwiązać problem, który mają. Ale nie zawsze wiedzą o tym, że mają. Dlatego to jest trudne.
Joshua Schachter, szef zespołu Delicious, Yahoo! Search

Tak, to nie jest proste. Ale po to właśnie powstała Aquila Events – aby było prostsze. I przynosiło konkretne efekty.

Potrafimy łączyć empatię, kreatywność i racjonalność. Poszukując konkretnych rozwiązań, umiemy łączyć teorię z praktyką, naukę z intuicją, sztukę z rzemiosłem. Każda osoba z naszego zespołu angażuje swój talent, energię i ambicję.

Aquila Events, to także doświadczenie każdego z członków naszego zespołu i sprawdzonych partnerów. 

„Trzeba zaspokoić potrzebę…”.
Państwa potrzebę. Po to właśnie jesteśmy.

Aquila Events czerpie z bogatego doświadczenia zespołu, partnerów, współpracowników oraz siły i wiedzy Aquila Group http://www.aquila.pl 

 

 

 

Aquila Events Sp. z o. o.
ul. Wilcza 54a/8
00-679 Warszawa
tel/fax +48 (22) 626 83 77
e-mail: aquila@aquila.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział  Gospodarczy KRS
KRS: 0000410141; NIP: 701-033-38-53
Kapitał  zakładowy: 50 000,00 zł

Ewa Rola-Grabkowska
kom.: +48 887 777 766

 


Pracujemy dla